Skolyoz Nedir?

Omurga, 33 omur kemiği ile gövdenin dik durmasını sağlayan, baş ve boyunu taşıyan, iç organlar için destek oluşturan iskelet yapısıdır. 

Sağlıklı bir kişiye arkadan bakıldığında omurga düz görülmelidir. Eğer 10 dereceden fazla sağa veya sola doğru bir eğilme varsa bu durum “skolyoz” olarak tanımlanır. Omurganın biyomekanik özelliklerinden dolayı yana eğilmeler ile birlikte üç boyutlu bir deformite meydana gelir. 

3 Boyutlu deformite; omurganın yana eğilmesi için aynı anda omurların kendi etrafında dönmesi (rotasyon) ve sırt ve belimizdeki doğal kavislerde açısal değişiklikler meydana gelmesidir.

Skolyoz genellikle başka bir hastalık olmadan tek başına gelişebileceği gibi bazı hastalıklarla birlikte de görülebilir. Ancak skolyozun %80 gibi büyük bir kısmı henüz nedeni belirlenememiş (idiopatik) tiptedir ve daha çok boy uzamasının hızlı olduğu ergenlik döneminde oluşur.