Neler Okuyabilirim

Skolyozun Konservatif Tedavisinde Korse Yaklaşımı

Skolyoz omurganın frontal düzlemde 10°'nin üzerindeki lateral sapmasını, horizontal düzlemde aksiyal (vertebral) rotasyonu ve sagital düzlemdeki (kifoz ve lordoz) fizyolojik eğriliklerin değişimini içeren üç boyutlu yapısal bir deformitedir. Skolyoz genel olarak yapısal ve fonksiyonel olarak ikiye ayrılır. Tüm yazıyı okumak için buraya tıklayın.


Skolyoz Tedavisinde Schroth Yöntemi

Schroth egzersizleri dünyada fizyoterapistler tarafından en yaygın olarak kullanılan skolyoza özel egzersizlerdir. Skolyoza özel üç boyutlu egzersiz yöntemi olan Schroth tedavisi 1900’lü yılların başında Almanya’da Katharina Schroth tarafından geliştirilmiştir. Tüm yazıyı okumak için buraya tıklayın.


Skolyoz Tedavisinde Güncel Egzersiz Yaklaşımları

“Skolyoza Özel Fizyoterapi Egzersizleri” olarak tanımlanan skolyoza spesifik egzersizler kişinin eğriliğinin yerine, büyüklüğüne ve özelliklerine göre bireysel olarak adapte edilen, progresyonu durdurmayı ve eğriliği azaltmayı hedefleyen egzersiz yöntemleridir. Farklı Avrupa ülkelerinde geliştirilmiş ve tüm dünyada skolyoz tedavisinde uygulanan Skolyoza Özel Fizyoterapi Egzersiz yöntemleri; Schroth, Schroth Best Practice, Lyon Yöntemi, Skolyoz...


Skolyoz ve Pulmoner Rehabilitasyon

Skolyoz göğüs kafesinin şeklini ve mekaniklerini direk etkileyen bir spinal deformitedir. Göğüs kafesinin morfolojik değişiklikleri büyüme evresi esnasında akciğerlerin yapı ve fonksiyonlarını etkilemektedir. Skolyozlu hastalarda akciğer fonksiyonları Cobb açısına, eğriliğin lokalizasyonuna, eğriliğe katılan vertebra sayısına ve eğriliğin başlangıç yaşına bağlı olarak olumsuz yönde değişiklik göstermektedir. FVC (Zorlu Vital Kapasite) ve...