Hakkımızda

Tarihçe

Skolyoz Derneği, skolyozun tanı, tedavi ve önleme alanlarında görev alan farklı disiplinlerdeki meslek mensuplarının bilimsel yeniliklere ulaşmalarını desteklemek, klinisyenlere multidisipliner yaklaşım modelini benimsetmek ve hastaların tedaviden yararlanma konularında yaşanılan problemleri ortaya çıkararak çözüm önerileri ile birlikte akademik ve sosyal çalışmalar yürütmek üzere 21 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur.

Misyonumuz

Erken tanı ve önleme programları ile ilgili sağlık politikaları geliştirmek, etkin ve nitelikli tedavi sunumunda bilimsellik ve yararlılığı ticarileşmenin önünde tutmak, tedavi planlama ve uygulamalarının kanıta dayalı ve ölçülebilir niteliklerde sunulmasını desteklemek

Vizyonumuz

Sağlıklı nesiller için skolyozun erken tanı ve önleme programlarının ülkemiz sağlık sistemine kazandırılması. Koruma, önleme ve tedavi konularında sağlık profesyonellerinin ve sağlık hizmeti sunucularının kanıta dayalı güncel yaklaşımları ve multidisipliner çalışma modelini benimsemelerini desteklemek. Tedavi yöntemleri ile birlikte koruyucu ve önleyici sağlık politikalarının geliştirilmesini sağlamak

Yönetim Kurulu

Dr. Öğr. Üyesi Adnan APTİ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Burçin AKÇAY

Başkan Yardımcısı

Doç.Dr. Tuğba KURU ÇOLAK

Sekreter

Op. Dr. İlker ÇOLAK

Sayman

Akin-Baskent

Fzt. Akın BAŞKENT

Üye


Denetim Kurulu

Doç. Dr. Gönül ACAR

Başkan

Prof.Dr. Nazif Ekin AKALAN

Üye

Uzm. Fzt. Gökçe LEBLEBİCİ

Üye