1st International Conference on Scoliosis Management

12-13 APRIL ISTANBUL, TÜRKİYE
Skolyoz tedavisinde güncel yöntemlerinin ve bilimsel yeniliklerin ele alındığı kongreye 24 farklı ülkeden bilim insanlarının katılımı ile ülkemizde bu alandaki ilk uluslararası kongre olarak gerçekleştirildi.

İki günlük bilimsel ve sosyal bir program ile gerçekleştirilen kongre kapsamında 6 farklı Workshop çalışması da eş zamanlı olarak gerçekleştirildi